گروه دی . اِن

نوار تفلن و پرایمر

همه محصولات
تفلن [PTFE]
پرایمر [PVC]
TT1012B
نوار تفلن آبی (خمیری سفید) کد : TT1012Bسایز : 10 م...
ptfe
TP-10B
نوار پرایمر سیاه (PVC) کد : TP-10Bسایز : 20 یارد م...
pvc
TT1012R
نوار تفلن قرمز کد : TT1012Rسایز : 10 متری موارد اس...
ptfe
TP-20W
نوار پرایمر سفید (PVC) کد : TP-20Wسایز : 20 یارد م...
pvc
TT1012PI
نوار تفلن صورتی (خمیری صورتی) کد : TT1012PIسایز :...
ptfe
TP-20B
نوار پرایمر سیاه (PVC) کد : TP-20Bسایز : 20 یارد م...
pvc
TT5019
نوار تفلن آبی عرض 19mm کد : TT5019سایز : 50 متری م...
ptfe
TP-10W
نوار پرایمر سفید (PVC) کد : TP-10Wسایز : 10 یارد م...
pvc
TT5019B
نوار تفلن آبی عرض 25mm کد : TT5019Bسایز : 50 متری...
ptfe
UPVC
غیرگازی پلیمری کد : UPVCسایز : از 1/2" تا 4" موارد...
pvc
TT1012P
نوار تفلن بنفش کد : TT1012Pسایز : 10 متری موارد اس...
ptfe
TT1012W
نوار تفلن سفید کد : TT1012Wسایز : 10 متری موارد اس...
ptfe
TT1012Y
نوار تفلن زرد کد : TT1012Yسایز : 10 متری موارد است...
ptfe
TT512G
نوار تفلن سبز کد : TT512Gسایز : 5 متری موارد استفا...
ptfe
TT1012G
نوار تفلن سبز کد : TT1012Gسایز : 10 متری موارد است...
ptfe

 

 

گروه صنعتی دی اِن

هدف این شرکت بدست آوردن اعتماد و رضایت هر چه بیشتر مشتریان از طریق ارایه محصولات و خدماتی است که ریشه در اصالت و کیفیت دارد. لذا درتمامی مراحل ساخت محصولات، همواره سعی بر این بوده که از برترین مواد اولیه و بکاربری از پیشرفته ترین تکنولوژی روز، تمامی محصولات تولید و ارائه گردند. اصل تداوم در کیفیت و رضایتمندی مشتری بنیان اساسی این شرکت بوده و همواره سعی نموده با بهرهگیری از مشاورین ارشد در این راستا قدم بردارد.