گروه دی . اِن

محصولات برنجی

همه محصولات
فلکه [Gate Valve]
یکطرفه [Check Valve]
غیره [Others]
صافی [Strainer]
غیر گازی [Ball Valve]
شیر شلنگی [Bibcock]
DN-70B
شیر فلکه کشویی برنجی کد : KABسایز : 1/2 تا 3 اینچ...
gatevalve
DN-80
شیر یکطرفه دریچه ای کد : DN-80سایز : 1/2 تا 4 اینچ...
checkvalve
DN-100
شیر آتش نشانی کد : DN-100سایز : 1 و 1/2 اینچ و 2 و...
others
DN-74L
شیر صافی دار کد : DN-74Lسایز : 1/2 تا 3 اینچ موارد...
strainer
DN-13MINI
شیر غیر گازی یکسر روپیچ مینی کد : DN-13MINIسایز :...
ballvalve
DN-1031
شیر شلنگی طرح S زرد کد : DN-1031سایز : 1/2 اینچ مو...
bibcock
DN-74
شیر صافی دار سنگین با توری دولایه کد : DN-74سایز :...
strainer
DN-15FM
شیر غیر گازی یکسر روپیچ دنده زرد کد : DN-15FMسایز...
ballvalve
DN-58
بالا تنه شیر شلنگی کد : DN-58سایز : 1/2 و 3/4 اینچ...
others
DN-30L
شیر یکطرفه فنری کد : DN-30Lسایز : 1/2 تا 3 اینچ مو...
checkvalve
DN-1032
شیر شلنگی طرح S کرم کد : DN-1032سایز : 1/2 اینچ مو...
bibcock
DN-12FM
شیر غیر گازی یکسر روپیچ سنگین کد : DN-12FMسایز : 1...
ballvalve
DN-30F
شیر یکطرفه سوپاپی کد : DN-30Fسایز : 1 و 2 اینچ موا...
checkvalve
DN-1029
شیر شلنگی طرح S سنگین زرد کد : DN-1029سایز : 1/2 ا...
bibcock
DN-90
شیر رادیاتور کد : DN-90سایز : 1/2 اینچ موارد استفا...
others
DN-11YFF
شیر غیر گازی صافی دار کد : DN-11FFسایز : 1/2 تا 3/...
ballvalve
DN-1030
شیر شلنگی طرح S سنگین کرم کد : DN-1030سایز : 1/2 ا...
bibcock
DN-91
شیر رادیاتور کد : DN-91سایز : 1/2 اینچ موارد استفا...
others
DN-5112
شناور (فلوتر) و توپی کد : DN-5112سایز : 1/2 تا 2 ا...
others
DN-43A
شیر شلنگی تک ضرب آبی کد : DN-43Aسایز : 1/2 تا 1 ای...
bibcock
DN-11YMF
شیر غیر گازی یکسرروپیچ صافی دار کد : DN-11MFسایز :...
ballvalve
DN-11T
شیر غیر گازی دسته کلیدی کد : DN-11Tسایز : 1/4 تا 1...
ballvalve
DN-43
شیر شلنگی سنگین تک ضرب آبی کد : DN-43سایز : 1/2 تا...
bibcock
DN-14L
شیر غیر گازی دنده زرد کد : DN-14Lسایز : سایز 1/4 ت...
ballvalve
DN-47
شیر شلنگی قفلی کد : DN-47سایز : 1/2 اینچ موارد است...
bibcock
DN-10
شیر غیر گازی سنگین دسته آبی کد : DN-10سایز : سایز...
ballvalve
DN-43R
شیر شلنگی تک ضرب قرمز کد : DN-43Rسایز : 1/2 تا 1 ا...
bibcock

 

گروه صنعتی دی اِن

هدف این شرکت بدست آوردن اعتماد و رضایت هر چه بیشتر مشتریان از طریق ارایه محصولات و خدماتی است که ریشه در اصالت و کیفیت دارد. لذا درتمامی مراحل ساخت محصولات، همواره سعی بر این بوده که از برترین مواد اولیه و بکاربری از پیشرفته ترین تکنولوژی روز، تمامی محصولات تولید و ارائه گردند. اصل تداوم در کیفیت و رضایتمندی مشتری بنیان اساسی این شرکت بوده و همواره سعی نموده با بهرهگیری از مشاورین ارشد در این راستا قدم بردارد.