گروه دی . اِن

شلنگ

همه محصولات
Hoses for Washbasins [شلنگ زیر دستشویی]
Shower Head [شلنگ دوش]
Toilet Hose [شلنگ توالت]
شلنگ پکیج
شلنگ پکیج کد : F3/4 x M3/4سایز : 27mm - طول 30 و 4...
hosesforwashbasins
شلنگ پکیج
شلنگ پکیج کد : F3/4 x M3/4سایز : 19mm - طول 30 و 6...
hosesforwashbasins
شلنگ پکیج
شلنگ پکیج کد : F1 x M1سایز : 33mm - طول 30 و 50 سا...
hosesforwashbasins
شلنگ فن کوئیل
شلنگ فن کوئیل کد : F1/2 x M1/2سایز : 19mm - طول 40...
hosesforwashbasins
شلنگ فلکسی پکیج روکش دار
شلنگ فلکسی پکیج کد : F3/4 x M3/4سایز : 22mm - طول...
hosesforwashbasins
شلنگ فلکسی فن کوئل روکش دار
شلنگ فلکسی فن کوئل کد : F1/2 x M1/2سایز : 18mm - ط...
hosesforwashbasins
شلنگ رابط
شلنگ رابط F1/2 x M1/2 کد : F1/2 x M1/2سایز : طول 1...
hosesforwashbasins
شلنگ رابط
شلنگ رابط F3/8 x M3/8 کد : F3/8 x M3/8سایز : طول 1...
hosesforwashbasins
شلنگ دوسر مهره
شلنگ دو سر مهره کد : F1/2 x F1/2سایز : طول 30 و 80...
hosesforwashbasins
شلنگ دو سر مهره
شلنگ دو سر مهره کد : F1/2 x F3/8سایز : طول 30 و 70...
hosesforwashbasins
شلنگ آبگرمکن
شلنگ آبگرمکن کد : F1/2 x F1/2سایز : 19mm - طول 30...
hosesforwashbasins
M8
شلنگ تکپایه M8 کد : M8سایز : 1/2 اینچ - طول 45 و 6...
hosesforwashbasins
M8
شلنگ تکپایه M8 کد : M8سایز : 3/8 اینچ - طول 45 و 6...
hosesforwashbasins
M10
شلنگ تکپایه M10 کد : M10سایز : 1/2 اینچ - طول 45 و...
hosesforwashbasins
M10
شلنگ تکپایه M10 کد : M10سایز : 3/8 اینچ - طول 45 و...
hosesforwashbasins
DN-303
شلنگ یونیکا کد : DN-303 موارد استفاده :
showerhead
DN-302VC
شلنگ دوش وکیوم کد : DN-302VC موارد استفاده :
showerhead
DN-302GC
شلنگ دوش کششی طرح گروهه کد : DN-302GC موارد استفاد...
showerhead
DN-302
شلنگ دوش کششی کد : DN-302 موارد استفاده :
showerhead
DN-301VC
شلنگ توالت کششی براق وکیوم کد : DN-301VC موارد است...
toilethose
DN-301V
شلنگ توالت کششی وکیوم کد : DN-301V موارد استفاده :
toilethose
DN-301GC
شلنگ توالت کششی طرح گروهه کد : DN-301GC موارد استف...
toilethose
DN-301BC
شلنگ توالت کششی براق کد : DN-301BC موارد استفاده :
toilethose
DN-301B
شلنگ توالت کششی کد : DN-301B موارد استفاده :
toilethose

گروه صنعتی دی اِن

هدف این شرکت بدست آوردن اعتماد و رضایت هر چه بیشتر مشتریان از طریق ارایه محصولات و خدماتی است که ریشه در اصالت و کیفیت دارد. لذا درتمامی مراحل ساخت محصولات، همواره سعی بر این بوده که از برترین مواد اولیه و بکاربری از پیشرفته ترین تکنولوژی روز، تمامی محصولات تولید و ارائه گردند. اصل تداوم در کیفیت و رضایتمندی مشتری بنیان اساسی این شرکت بوده و همواره سعی نموده با بهرهگیری از مشاورین ارشد در این راستا قدم بردارد.