گروه دی . اِن

اتصالات برنجی و فولادی

همه محصولات
Iron [فولادی]
Brass [برنجی]
TPF
تبدیل پیسوار فولاد کد : TPFسایز : 1/2 در 3/8 و 3/8...
iron
SGF
سه راهی گاز فولادی کد : SGFسایز : 1/4 در 1/4 در 1/...
iron
RMB
روپیچ تو پیچ متوسط برنجی کد : RMBسایز : 1/2 اینچ م...
brass
RKF
روپیچ تو پیچ کوتاه فولادی کد : RKFسایز : 1/2 اینچ...
iron
RKB
روپیچ تو پیچ کوتاه برنجی کد : RKBسایز : 1/2 اینچ م...
brass
RBF
روپیچ تو پیچ بلند فولادی کد : RBFسایز : 1/2 اینچ م...
iron
RBB
روپیچ تو پیچ بلند برنجی کد : RBBسایز : 1/2 اینچ مو...
brass
MSHF
مهره پشت شیر مخلوط فولاد کد : MSHFسایز : 3/4 اینچ...
iron
MFR
مغزی فلکسی رادیاتور کد : طول : در دو مدل 8 و 8/5 س...
iron
MCF
مغزی فولادی کد : MCF سایز : 1/2 اینچ موارد استفاده...
iron
KGF
کوپلینگ گاز فولادی کد : KGFسایز : 10 در 3/4 و 10 د...
iron
KGB
کوپلینگ گاز برنجی کد : KGBسایز : 10 در 1/2 موارد ا...
brass
KAF
کوپلینگ آب فولادی کد : KAFسایز : 1/2 تا 4 اینچ موا...
iron
KAB
کوپلینگ آب برنجی کد : KABسایز : 1/2 تا 3/4 اینچ مو...
brass
DCF
دنباله کرم فولادی کد : DCFسایز : 1/2 اینچ موارد اس...
iron
DCB
دنباله کرم برنجی کد : DCBسایز : 1/2 اینچ موارد است...
brass

 

 

گروه صنعتی دی اِن

هدف این شرکت بدست آوردن اعتماد و رضایت هر چه بیشتر مشتریان از طریق ارایه محصولات و خدماتی است که ریشه در اصالت و کیفیت دارد. لذا درتمامی مراحل ساخت محصولات، همواره سعی بر این بوده که از برترین مواد اولیه و بکاربری از پیشرفته ترین تکنولوژی روز، تمامی محصولات تولید و ارائه گردند. اصل تداوم در کیفیت و رضایتمندی مشتری بنیان اساسی این شرکت بوده و همواره سعی نموده با بهرهگیری از مشاورین ارشد در این راستا قدم بردارد.