گروه دی . اِن

آبپاش

G325
آبپاش موشکی 3 حالته کوپلینگ دار کد : G325 موارد اس...
H328
شلنگ افزایش پذیر کد : H328 موارد استفاده :
G321
آبپاش 7 حالته کوپلینگ دار کد : G321 موارد استفاده...
G326
آبپاش موشکی 3 حالته کوپلینگ دار کد : G326 موارد اس...
G320
آبپاش 8 حالته کوپلینگ دار کد : G320 موارد استفاده...
G322
آبپاش 8 حالته کوپلینگ دار کد : G322 موارد استفاده...

گروه صنعتی دی اِن

هدف این شرکت بدست آوردن اعتماد و رضایت هر چه بیشتر مشتریان از طریق ارایه محصولات و خدماتی است که ریشه در اصالت و کیفیت دارد. لذا درتمامی مراحل ساخت محصولات، همواره سعی بر این بوده که از برترین مواد اولیه و بکاربری از پیشرفته ترین تکنولوژی روز، تمامی محصولات تولید و ارائه گردند. اصل تداوم در کیفیت و رضایتمندی مشتری بنیان اساسی این شرکت بوده و همواره سعی نموده با بهرهگیری از مشاورین ارشد در این راستا قدم بردارد.