محصولات کیتز

محصولات برنزی و برنجی

همه محصولات
صافی [Strainer]
خودکار [Check Valve]
فلکه [Gate & Globe valve]
گازی [Ball Valve]
پروانه ای [Butterfly Valve]
Y-CLASS 150
شیر صافی دار (Y) کد : Y-CLASS 150سایز : 1/2 تا 3 ا...
strainer
F-CLASS 150
شیر خودکار سوزنی (F) کد : F-CLASS 150سایز : 1/2 تا...
checkvalve
IFH-CLASS 125
شیر فلکه کشویی برنجی (IFH) کد : IFH-CLASS 125سایز...
gateglobevalve
SZA-PN40
شیر گازی فشار قوی (SZA) کد : SZA-PN40 - 600WOGسایز...
ballvalve
DJ-PN16
شیر پروانه ای چدنی (DJ) کد : DJ-PN16سایز : 2 تا 8...
butterflyvalve
R-CLASS 125
شیر خودکار دریچه ای (R) کد : R-CLASS 125سایز : 1/2...
checkvalve
E-CLASS 150
شیر فلکه کشویی برنزی (E) کد : E-CLASS 150سایز : 1/...
gateglobevalve
SZA
شیر گازی فشار قوی (SZA) کد : SZA - 400WOG - 600WOG...
ballvalve
A-CLASS 100
شیر فلکه سوزنی برنزی (A) کد : A-CLASS 100سایز : 1/...
gateglobevalve
C-CLASS 150
شیر فلکه سوزنی برنزی (C) کد : C-CLASS 150سایز : 1/...
gateglobevalve

 

 

گروه صنعتی دی اِن

هدف این شرکت بدست آوردن اعتماد و رضایت هر چه بیشتر مشتریان از طریق ارایه محصولات و خدماتی است که ریشه در اصالت و کیفیت دارد. لذا درتمامی مراحل ساخت محصولات، همواره سعی بر این بوده که از برترین مواد اولیه و بکاربری از پیشرفته ترین تکنولوژی روز، تمامی محصولات تولید و ارائه گردند. اصل تداوم در کیفیت و رضایتمندی مشتری بنیان اساسی این شرکت بوده و همواره سعی نموده با بهرهگیری از مشاورین ارشد در این راستا قدم بردارد.