درخواست اخذ نمایندگی

لطفا جهت ثبت درخواست نمایندگی، مشخصات خود را به صورت کامل وارد نمایید.

نام و نام خانوادگی(*)
لطفا نام کامل را وارد کنید

استان(*)
لطفا نام استان را وارد کنید

شهر(*)
لطفا نام شهر را وارد کنید

آدرس محل(*)
لطفا آدرس محل را وارد نمایید.

نوع مالکیت محل(*)
لطفا نوع مالکیت محل را مشخص کنید

میزان تحصیلات(*)
لطفا میزان تحصیلات خود را مشخص کنید

پروانه کسب(*)
لطفا وضعیت پروانه کسب خود را مشخص کنید

تلفن همراه (*)
لطفا تلفن همراه را وارد کنید

تلفن محل (*)
لطفا تلفن محل را وارد کنید

ایمیل(*)
ایمیل نامعتبر می باشد

 
اطلاعات فروشگاه و انبار

تعداد پرسنل فروشگاه (*)
لطفا تعداد پرسنل فروشگاه را مشخص کنید

آیا انبار دارید؟(*)
لطفا وضعیت انبار خود را مشخص کنید

تعداد پرسنل انبار(*)
لطفا تعداد پرسنل فروشگاه را مشخص کنید

آدرس انبار(*)
لطفا آدرس انبار را وارد نمایید.

مساحت انبار به متر مربع(*)
لطفا مساحت انبار را وارد کنید

تلفن انبار(*)
لطفا تلفن انبار را وارد کنید

 
چگونه با ما آشنا شده اید ؟
لطفا نام کامل را وارد کنید

در حال حاضر از کدام مارک محصول مشابه استفاده می کنید؟
لطفا نام استان را وارد کنید

آبا تاکنون از ما خرید داشته اید ؟
لطفا نام شهر را وارد کنید

عمده فعالیت شما در جهت فروش چه کالاهایی می باشد ؟
لطفا مساحت انبار را وارد کنید

عمده مشتریان شما چه گروهی هستند ؟
لطفا نام استان را وارد کنید

با چه تعداد مغازه در ارتباط هستید؟
لطفا نام شهر را وارد کنید

آیا خارج از شهر یا استان خود فروش داشته اید؟
لطفا مساحت انبار را وارد کنید

آیا جهت فروش تبلیغات داشته‌اید؟ چگونه و با چه هزینه‌ای؟
لطفا نام استان را وارد کنید

اگر موفق به اخد نمایندگی از شما شوید برآورد خرید ماهانه چقدر خواهد بود؟
لطفا نام شهر را وارد کنید

چه برنامه هایی برای معرفی محصول ما دارید؟
لطفا مساحت انبار را وارد کنید

سه مورد از شرکت ها و کارخانجاتی که با آنها همکاری دارید را با آدرس و تلفن ذکر نمایید(*)
لطفا آدرس محل را وارد نمایید.

عدد تصویر را در کادر زیر وارد کنید(*)
عدد تصویر را در کادر زیر وارد کنید
کدامنیتی صحیح نیست

  

گروه صنعتی دی اِن

هدف این شرکت بدست آوردن اعتماد و رضایت هر چه بیشتر مشتریان از طریق ارایه محصولات و خدماتی است که ریشه در اصالت و کیفیت دارد. لذا درتمامی مراحل ساخت محصولات، همواره سعی بر این بوده که از برترین مواد اولیه و بکاربری از پیشرفته ترین تکنولوژی روز، تمامی محصولات تولید و ارائه گردند. اصل تداوم در کیفیت و رضایتمندی مشتری بنیان اساسی این شرکت بوده و همواره سعی نموده با بهرهگیری از مشاورین ارشد در این راستا قدم بردارد.